E-Öğrenim Kursunuz Sayesinde Eleştirel Okuryazarlığı Geliştirme

E-Öğrenim Kursunuz Sayesinde Eleştirel Okuryazarlığı Geliştirme

E-Öğrenmeyi başarılı ve popüler yapan en önemli şeylerden biri pasif bir aktivite olmamasıdır. Yeni bilgi ve beceriler edinme sürecinde, çevrimiçi öğrenenler, öğrenme materyalini değerlendirerek ve onu günlük yaşamlarına dahil etmenin en iyi yolunu bularak düşünme ve muhakeme becerilerini uygulama fırsatı bulurlar. Neden bu süreci bir adım öteye götürüp eleştirel okuryazarlığı nasıl uygulayacaklarını öğrenmelerine yardımcı olmuyorsunuz? Bu makalede, eleştirel okuryazarlığın ve dört ana temelinin ne olduğunu açıklamanın yanı sıra gelişimini desteklemek için e-Öğrenim kursunuza dahil edebileceğiniz birkaç aktiviteyi paylaşıyoruz.

Eleştirel Okuryazarlık Nedir?

Bu terim için basit bir tanım yoktur. Bununla birlikte, bu konuda söyleyebileceğimiz şey, öğrenme materyaline pratik bir yaklaşım getirmesidir. Özellikle eleştirel okuryazarlık, öğrencilerin okudukları her metinden bir adım geri adım atmalarına, çeşitli siyasi, sosyal ve tarihsel yönlerini tespit edip analiz etmelerine, dil ve iktidar arasındaki ilişkiyi incelemelerine ve gizli anlamları ortaya çıkarmalarına olanak tanır. Bu şekilde, bilgiyi göründüğü gibi kabul etmeyen eleştirel okuyucular ve düşünürler haline gelirler. Dijital aşırı bilgi dünyasında, şirketinizde verimliliği ve gelişmiş problem çözme becerilerini garanti edebileceğinden, bu sahip olunması gereken çok önemli bir beceridir.

Bu evrensel bir model olmasa da, eleştirel okuryazarlık 4 farklı boyuttan oluşur. Bunların neler olduğuna bir göz atalım.

1. Sıradanlığı Bozmak

Bu, analizin ilk aşamasıdır. Bu süre içinde öğrenciler, etkileşime girdikleri materyalden gizli anlamlar çıkarmak için kullanabilecekleri yeni referans çerçevelerini incelerler. Bu, artık yararlı olmayabilecek veya belirli bireyler veya gruplar için sorun yaratabilecek önceden var olan uygulamaları ve varsayımları belirleme ve sorgulama zamanıdır. Bu süreç onlara sorunlu durumları belirleme ve alternatifleri görselleştirme fırsatı verir.

2. Birden Fazla Bakış Açısını Düşünmek

Bu, öğrencilerin hem kendi bakış açılarını hem de başkalarının bakış açılarını inceledikleri eleştirel okuryazarlık sürecinin ilk adımının bir uzantısıdır. Belirli bir sorunlu durumdan etkilenenlerin deneyimlerini yakından incelemek özellikle önemlidir. Bu adımın başarılı olması için, konuyla ilgili küresel bir anlayış kazanmak amacıyla birden fazla karşıt görüş ve olayı analiz etmek, karşılaştırmak ve karşılaştırmak çok önemlidir.

3. Sosyopolitik Olana Odaklanmak

Çoğu durumda, işyerinde ve genel olarak toplumdaki sorunların kaynağını belirlemek için kişisel faktörün ötesine, sosyopolitik sistemlere ve güç ilişkilerine bakmak gerekir. Daha basit bir ifadeyle, bu adım kendimizi günlük hayat politikalarına kaptırmamıza ve algıların ve eylemlerin nasıl oluştuğunu ve etkilendiğini keşfetmemize olanak tanır.

4. Sosyal Adaleti Teşvik Etmek İçin Harekete Geçmek

Bu son aşamada, tüm teorik analiz, tartışma ve inceleme adımları eyleme dönüştürülebilir adımlara dönüşür. Burada, öğrenciler seslerini kullanma ve iş veya eğitim ortamlarında anlamlı bir değişiklik getirme şansına sahip olurlar. Köklü inançları ve uygulamaları yeniden değerlendirebilir ve tüm seslerin duyulmasını sağlayacak şekilde ayarlayabilirler.

E-Öğrenim Kursunuza Eklenecek 4 Etkinlik

Eleştirel okuryazarlığın gelişimini desteklemek için e-Öğrenim kursunuza dahil edebileceğiniz birkaç aktiviteyi burada bulabilirsiniz.

Analitik düşünme

Öğrencileri zihinlerini açmaya zorlamak, eleştirel okuryazarlık becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmanın en iyi yoludur. Herhangi bir eğitim materyali sunarken, onları eleştirel bir gözle incelemeye ve sosyal normların kavram veya uygulamaları nasıl etkilediğini analiz etmeye davet edin.

Senaryolar ve Rol Yapma

Rol yapma etkinliklerinde yer almak, öğrencilerin başka bir grubun veya bireyin yerine geçmesine ve olayları farklı bir bakış açısıyla deneyimlemesine olanak tanır. Bu etkinlik, daha önce gözden kaçan adaletsizliklere veya uygunsuzluklara ışık tutabilir.

Görsel Materyal

Eleştirel okuryazarlık genellikle dilin sahip olduğu güçle ilgili olsa da, resimler veya videolar kullanarak bu gizli anlamları görsel olarak desteklemek yararlı olabilir. Bu aynı zamanda e-Öğrenim kurs etkinliklerini öğrenciler için daha ilgi çekici hale getirmenin harika bir yoludur.

Asenkron Öğrenme

Eşzamansız öğrenmenin büyük bir yararı, öğrencilere e-Öğrenim materyali üzerinde düşünmeleri için bolca zaman vermesidir. Sonuç olarak, dili analiz edebilir, belirsiz temaları keşfedebilir ve farklı bakış açılarını daha etkili bir şekilde inceleyebilirler. Buna ek olarak, sohbetler ve forumlar fikir ve görüş alışverişini destekler, böylece öğrenciler eldeki soruna çözüm bulabilir ve alternatifler önerebilir.

Çözüm

Günümüz toplumunda insanlar için analitik ve eleştirel beceriler geliştirmek gereklidir. Giderek daha fazla e-Öğrenim kursunun eleştirel okuryazarlığı müfredatlarına dahil etmesinin nedeni budur. Umarız bu makale, eleştirel okuryazarlığın ne olduğunu ve öğrencileri bu konuda nasıl eğitebileceğinizi anlamanıza yardımcı olmuştur.

e-Kitap Sürümü: Ana Üs

Ana üs

İşi kolaylaştırın. Küçük bir işletmeyi yönetmek hiç bu kadar zor olmamıştı. Homebase, zamanı izlemek ve ekibinizi yönetmek için ücretsiz araçlarla yardımcı olur.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.