Gerlach ve Ely Tasarım Modeli

Gerlach ve Ely Tasarım Modeli Günümüzde Öğrenmeyi Nasıl Şekillendiriyor?

1971’de eğitimciler Vernom S. Gerlach ve Donald P. Ely, Gerlach ve Ely tasarım modelini tanıttı. Öncelikle sınırlı kaynaklarla uygulanabildiği için bugün hala popülerdir. Öğretim Tasarımcıları, daha doğrusal bir yaklaşım olduğu için içeriği ve hedefleri önceden hazırlayabilir ve ardından geliştirme sürecine girebilirler. Bu yazıda, bu modelin adımlarını ve sağladığı faydaları inceleyeceğiz.

İzlenecek 5 Adım

1. İçerik ve Hedeflerin Belirtilmesi

İlk adımda eğitmenler, hangi özel içeriği öğreteceklerine ve öğrencilerin öğrenme deneyimini tamamladıktan sonra hangi hedeflere ulaşacaklarına karar vermelidir. Bu, içerik ve hedefler iç içe geçtiği için aynı anda gerçekleşir. Geliştiricilere müfredatı veya diğer yönergeleri izlemeleri ve yaklaşımlarını buna göre ayarlamaları önerilir. Ayrıca dersin içeriğini neden seçtiklerini ve bunu nasıl sunacaklarını açıklamalı ve öğrenme sürecinin her aşamasını planlamalıdırlar.

2. Giren Davranışın Değerlendirilmesi

Bu aşamada, öğretmenin öğrencilerin mevcut becerilerini ve mevcut bilgilerini belirlemesi gerekir. Gerlach ve Ely, öğretmenin “Öğrenci, dersin parçası olan terimleri, kavramları ve becerileri ne ölçüde öğrendi?” diye sorması gerektiğini açıkladı. [1]. Eğitimci, ön test yapmak gibi çeşitli yöntemler kullanarak her öğrencinin başlangıç ​​bilgisini belirleyebilir. Gerlach ve Ely, eğitmenin içeriği bölümlere ayırmasını ve bir ölçüt belirlemek için öğrencilere her bölümden önce bir ön test vermesini önerdi.

3. Stratejinin Belirlenmesi

Üçüncü adım, aynı anda gerçekleşen beş görevden oluşur. İlk olarak, eğitimci bir öğretim stratejisi oluşturur ve ne kadar materyal kullanılması gerektiğine ve öğrenme deneyimi sırasında eğitmen ve öğrencilerin hangi rolleri üstleneceğine karar verir. İkinci görev, öğrencilerin bağımsız, çiftler halinde veya gruplar halinde çalışacak şekilde düzenlenmesidir. Üçüncü görev, ders süresine ve bir önceki göreve bağlı olarak zamanın tahsisidir. Ardından, gerçekleştirilecek ders etkinliğine ve öğretim sırasında yer olup olmadığına bağlı olarak alan tahsisi yapılır. Son olarak beşinci görev, dersin hedeflerine bağlı olarak kaynakların seçimidir. Materyaller ancak bir amaca hizmet ettikleri takdirde kaynak olarak kabul edilir ve eğitimciler yenilerini geliştirmeden önce mevcut tüm kaynakları göz önünde bulundurmalıdır.

4. Performansın Değerlendirilmesi

Gerlach ve Ely öğretim tasarımı modelindeki dördüncü adım, öğrencilerin öğrenme materyalini anlayıp anlamadıklarını ve ne ölçüde anladıklarını gösterir. Öğretmenler, öğrencilerin performanslarını ve içeriğe yönelik tutumlarını, ayrıca hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını ve öğrenme materyalinde ne kadar ustalaştıklarını ölçebilirler. Testler, sınavlar ve diğer ödevler, eğitimcilerin bir tür öz-değerlendirme yaparak kendi yaklaşımlarının etkililiğini değerlendirmelerine de olanak tanır.

5. Geri Bildirim Analizi

Eğitimciler, performans değerlendirmesinin sonuçlarını gözden geçirir ve yöntemlerindeki güçlü ve gelişim alanlarını belirler. Eğitmen ayrıca öğrencilerden deneyimleri hakkında geri bildirim almalı ve boşlukları belirlemelidir. Ek olarak, süreci tamamlamak için biçimlendirici bir revizyon yapılır. Bu noktada eğitimci, öğrencilere genel performansları hakkında, mükemmel oldukları noktalar ve ilerlemek için nelere ihtiyaç duydukları da dahil olmak üzere içgörü vermelidir.

Gerlach Ve Ely Tasarım Modelinin Faydaları

Verimliliği arttırmak

Gerlach ve Ely tasarım modelinin yaklaşımı, öğretim tasarımı sürecini kolaylaştırarak eğitimcilerin kaliteli eğitimi daha verimli bir şekilde sunmasına yardımcı olur. Bu modeli izleyerek, öğretim programlarının etkili olmasını ve istenen öğrenme çıktılarını karşılamasını sağlarken zamandan ve emekten tasarruf edebilirler. Bunun başlıca nedeni, eğitmenlerin tam kontrole sahip olmalarını sağlayan adım adım bir strateji olması ve öğrenme yolculuğundaki önemli noktalarda etkililiğini değerlendirme yeteneğine sahip olmalarıdır.

Özel Öğrenme Deneyimi

Model, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını ve yeteneklerini belirlemenin ve onlara hitap eden öğrenme programları tasarlamanın önemini vurgular. Bu şekilde öğretmenler, öğrencileri için anlamlı ve daha ilgi çekici bir öğrenme deneyimi yaratma şansına sahip olurlar.

Geliştirilmiş Değerlendirme

Gerlach ve Ely tasarım modelinin ayrılmaz bir parçası değerlendirmedir. Bu nedenle eğitimciler, öğrencilerinin zorlandığı alanları daha doğru bir şekilde belirleyebilir ve onlara ek destek sağlayabilir. Bununla birlikte, model aynı zamanda öğrencilerin gelişiminin daha kesin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayarak onları çeşitli değerlendirme yöntemleri kullanmaya teşvik eder.

Çözüm

Gerlach ve Ely tasarım modeli sık kullanılan bir yaklaşım olsa da her derde deva olarak kullanılmamalıdır. Farklı öğretim programları, farklı Öğretim Tasarımı stratejileri gerektirebilir. Aslında, eğitimciler bu modeli diğer yenilikçi öğretim yöntemleriyle birleştirerek öğrencilere arzu ettikleri akademik sonuçlara ulaşmaları için büyümeleri ve kendilerini ifade etmeleri için biraz alan bırakan daha güçlü ve ilgi çekici bir öğrenme ortamı yaratmayı düşünmelidir.

Referanslar:

[1] Gerlach, Vernon S.; Ely, Donald P.; Melnick Rob (1980). Öğretim ve Medya: Sistematik Bir Yaklaşım. Prentice-Hall.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.