John Dewey’in Teorisini Eğitimde Reform Yapmak İçin Kullanmak

John Dewey’e Göre Yaparak Nasıl Öğrenilir?

Son derece etkili bir filozof olan John Dewey (1859–1952), deneyimsel öğrenmenin veya daha basit bir ifadeyle “yaparak öğrenmenin” önemini vurgulayan bir eğitim teorisi geliştirdi. Öğrencilere pasif bir şekilde öğrenme materyali sunmak ve onu özümsemelerini beklemek yerine, öğrencileri öğrenme durumlarına aktif olarak dahil etmenin önde gelen bir savunucusuydu. Teorisi, John Dewey’in eğitim teorisi olarak bilinir ve onlarca yıldır sınıflarda eğitimsel ve sosyal reform için bir araç olarak kullanılmıştır. Kuramın çerçevesini ve sınıf düzeyinden bağımsız olarak yüz yüze sınıfınızda etkili öğretim uygulamalarını sağlamak için nasıl bir plan görevi görebileceğini tartışalım.

Eğitim Teorisi

John Dewey, eğitimin eğitmenler ve öğrenciler arasında aktif bir katılım süreci olması gerektiğine inanıyordu. Bilgiyi öğretmenden öğrenciye pasif bir şekilde ileten geleneksel sınıf yöntemiyle çelişiyordu. Bu teori bağlamında eğitim, öğrencilerin aktif olarak öğrenme fırsatlarını takip edebilecekleri ve yeni fikirleri keşfetmelerine ve keşfetmelerine olanak tanıyan deneyimsel etkinlikler aracılığıyla uygulamalı deneyim kazanabilecekleri iki yönlü bir sokak olmalıdır.

Dewey, bireylerin dünyayla etkileşime girdikçe büyüdüklerine ve öğrendiklerine inanıyordu. Bireyler, çevreleriyle karşılaşarak, kendi anlayışlarını oluşturmalarına izin veren yeni fikirler, kavramlar ve uygulamalar keşfederler ve bunu öğrenme ve sosyal deneyimlerle kademeli olarak pekiştirirler. Dewey için tüm gerçek dünya deneyimleri eğitici olabilir. Aslında teorisyen, öğrencileri üçüncü taraflardan gelecek açıklamalarla yetinmek yerine bulgularını fiilen incelemeye ve incelemeye teşvik etti. Bu, sosyal etkileşimin John Dewey’in teorisinin hayati bir bileşeni olmadığı anlamına gelmez; Dewey, deneyimsel bir öğrenme sürecinden ihraç edilen tüm bulguların, öğrenme ve akılda tutma sonuçlarını geliştirmek için daha sonra öğrencinin sosyal çevresi tarafından güçlendirilmesi gerektiğine inanıyordu.

John Dewey’in Eğitimle İlgili İlkeleri ve Fikirleri

John Dewey’in teorisi, temelde, bir öğrencinin kendi öğrenimindeki aktif rolünü vurgulayan bir dizi öğretimsel kavram ve ilkeden oluşur. Çalışmalarının temel çizgisi, bir kavramın veya bir pratiğin iç işleyişinin somut sonuçları olan pragmatizme dayanmaktadır. Bu nedenle, Dewey’in teorisi aşağıdaki ilkeleri kapsar:

 • Deneyimsel öğrenme
  Öğrenme, gerçeklerin ezberlenmesi yerine uygulamalı deneyim gerektiren aktif bir süreçtir.
 • Sosyal öğrenme ve sosyal etkileşim
  İnsanlar birbirleriyle etkileşime girdiklerinde öğrenirler çünkü öğrenme sosyal bir süreçtir.
 • işbirlikçi öğrenme
  Bir bireyin öğrenme çıktıları, eşler arası düzeyde işbirliği yapmayı ve paylaşılan deneyimlerin ortak anlayışlarını oluşturmayı seçtiklerinde optimize edilir.
 • eleştirel yansıma
  Eğitim, üçüncü taraf açıklamaları veya spekülasyonlarla yetinmek yerine, alınan tüm bilgileri eleştirel bir şekilde işleyen bireylere dayanmalıdır.
 • müfredat entegrasyonu
  Geleneksel konuların öğretim müfredatının bir parçası olması gerekirken, eğitimciler aynı zamanda öğrencilerinin ilgi alanlarını yansıtan konuları bütünleştirmeye odaklanmalıdır.
 • Dünya deneyimi
  Dewey, gerçek hayatın tüm yönlerinin eğitici deneyimler sağlayabileceğine inanıyordu; öğrenciler yeni fikirler, yeni anlayışlar ve yeni alışkanlıklar geliştirmek için sürekli olarak dünyayla etkileşime girmelidir.
 • sorgulama
  Öğrenciler, eldeki konuyu daha iyi anlamak için çevrelerinden aldıkları bilgileri ve uyaranları sorgulamalıdır.
 • Duygusal tepkiler
  Öğrenme süreci büyük ölçüde duygusal tepkilere dayanır; eğitimciler, öğrencilerinin duygularını harekete geçiren konuları entegre etmeye çalışmalıdır.

John Dewey’in Teorisinden Bir Sınıfta Etkili Olarak Nasıl Yararlanılır?

John Dewey’in teorisi bireyleri dışarı çıkmaya, dünyayı keşfetmeye ve ondan öğrenmeye teşvik etse de bu, teorinin öğretmen tarafından yapılandırılmış ortamlara uygulanamayacağı anlamına gelmez. Eğitimcilerin kilit noktası, öğrencilerin edindikleri bilgileri işlemeleri ve sorgulamaları için keşfetme özgürlüğü ve fırsatlar sağlayan, sınıfa bağlı olmayan bir müfredat oluşturmalarıdır. Öğrenciler dünyayla etkileşime girip bilgi topladıkça, öğrenme sürecini daha az bunaltıcı hale getirmek için bilgileri kavramlara göre düzenleme ve sınıflandırma konusunda yardım almalıdırlar. Sınıf düzeyine, önceki bilgilere ve her öğrencinin bireysel özelliklerine bağlı olarak, eğitmenler sınıflarının ilgi alanlarını, bilgi boşluklarını ve yeteneklerini yansıtan müfredatlar oluşturmalıdır.

Eğitmenler, öğrencilerine yeni kavramları, süreçleri ve uygulamaları keşfetme ve deneme fırsatları sunarak öğrenmelerinde aktif rol almaları için onları teşvik etmelidir. John Dewey’in teorisini uygulamanın harika bir yolu, proje tabanlı, işbirlikçi ve deneyimsel öğrenmedir; öğrenciler gruplar oluşturabilir ve saha çalışması ve teorik kavramların gerçek dünya bağlamında uygulanmasını gerektiren disiplinler arası projeler üzerinde çalışabilirler. Farklı kavram ve uygulamaların ilginç yönlerini gösterebilen Konu Uzmanları tarafından yönetilen tematik saha gezileri düzenleyerek bunu sınıfınızda kolayca uygulayabilirsiniz. Deneyim, işbirliği ve öz-yansıtma yoluyla öğrenciler, her seferinde bir proje olmak üzere sorunları çözmek, eleştirel düşünmek ve dünyayı keşfetmek için bilgi ve becerileri nasıl uygulayacaklarını keşfedebilirler.

Çözüm

Eylemlerimiz ve deneyimlerimiz aracılığıyla öğreniriz; John Dewey’in teorisi, bu yaklaşım üzerine kurulduğu için eğitim üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olmuştur. Teorisi, öğrencileri soru sormaya ve akıllıca ve eleştirel düşünmeye teşvik ederken uygulamalı deneyim kazanma fırsatları sunarak öğrencilerin aktif olarak katılımını sağlamanın önemini vurgular. Bu çerçevede, öğrenciler dünya anlayışlarını entelektüelleştirmeye çalışmalı ve onu eleştirel düşünmeye elverişli bir ortamda işlemelidir. Bu şekilde, eğitimciler verimli bir şekilde eğitim verebilir ve öğrenciler etkili bir şekilde öğrenebilirler.

Sonuç olarak, öğrencinin kendi eğitiminde aktif rol almasına odaklanarak öğrenci merkezli, deneyimsel öğrenmenin değerini vurgulayan çok yönlü bir teoridir. Kavram, onu her yaştan öğrenci için ideal kılan, bilginin pratik uygulamasını ve deneyi birleştiren bireyselleştirilmiş öğrenmenin örnek bir temsilidir. Ve bunun geldiği yerde daha fazlası var; Öğretim Tasarımı Modelleri ve Kuramları listemiz, John Dewey’in kuramı gibi çeşitli ilginç kavramlar içerir.

Referanslar

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.