Kişiselleştirilmiş Öğrenmede Geribildirimin Önemi

Kişiselleştirilmiş Öğrenmede Geri Bildirim

Kişiselleştirilmiş öğrenme, öğretimi öğrencinin bireysel yeteneklerine, öğrenme stillerine, ilgi alanlarına ve tercihlerine göre şekillendiren bir eğitim yaklaşımıdır. Öğrenci katılımını, motivasyonunu ve başarısını artırmanın etkili bir yoludur. Ancak, kişiselleştirilmiş öğrenme yalnızca zamanında, anlamlı ve ilgili geri bildirim içeriyorsa etkili olabilir. Geri bildirim, öğrencilerin ilerlemelerini izlemelerine, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemelerine, hedefler belirlemelerine ve öğrenme stratejilerini ayarlamalarına yardımcı olan kişiselleştirilmiş öğrenmenin kritik bir bileşenidir. Bu makalede, kişiselleştirilmiş öğrenmede geri bildirimin önemini, faydalarını ve zorluklarını ve öğrencilere etkili geri bildirimin nasıl sağlanacağını keşfedeceğiz.

Geribildirim Nedir ve Neden Önemlidir?

Geribildirim, öğrencilere performansları, ilerlemeleri ve hedefleri hakkında sağlanan bilgilerdir. Geri bildirim gayri resmi veya resmi, sözlü veya yazılı, anında veya gecikmeli olabilir ve öğretmenler, akranlar, ebeveynler ve teknoloji gibi çeşitli kaynaklar tarafından sağlanabilir. Geri bildirimin temel özelliği, spesifik, yapıcı ve eyleme dönüştürülebilir olmasıdır. Geribildirim övgü veya eleştiri değil, gelişme ve büyüme için bir fırsattır. Kişiselleştirilmiş öğrenmede geri bildirim birkaç nedenden dolayı çok önemlidir:

 • Geri bildirim, öğrencilerin ilerlemelerini izlemelerine yardımcı olur
  Kişiselleştirilmiş öğrenme, öğrencilerin öğrenmelerine aktif olarak katılmalarını gerektirir. İlerlemelerini değerlendirebilmeleri, güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilmeleri ve öğrenme stratejilerini buna göre ayarlayabilmeleri gerekir. Geribildirim, öğrencilere ne öğrendikleri, daha neleri öğrenmeleri gerektiği ve performanslarını nasıl geliştirecekleri hakkında bilgi sağlar.
 • Geribildirim öğrencileri motive eder
  Kişiselleştirilmiş öğrenme, öğrenciler için ilgili, ilgi çekici ve anlamlı bir öğrenme ortamı yaratmayı amaçlar. Geribildirim, öğrencilerin öğrenmelerinin uygunluğunu, ilerlemelerini ve hedeflerine ulaşma potansiyellerini görmelerine yardımcı olur. Pozitif geri bildirim aynı zamanda öğrencilerin motivasyonları ve sebatları için gerekli olan güvenlerini ve öz yeterliklerini artırabilir.
 • Geribildirim talimatı bilgilendirir
  Kişiselleştirilmiş öğrenme, öğretmenlerin öğrencilerinin ihtiyaçlarını, ilgi alanlarını ve öğrenme stillerini derinlemesine anlamasını gerektirir. Geribildirim, öğretmenlere öğrencinin güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sağlar ve bu da onların bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmış öğretim tasarlamalarına yardımcı olur. Geribildirim ayrıca öğretmenlerin öğretimlerinin etkililiğini değerlendirmelerine ve gerekli ayarlamaları yapmalarına yardımcı olur.
 • Geri bildirim, derinlemesine düşünmeyi ve hedef belirlemeyi destekler
  Kişiselleştirilmiş öğrenme, öğrencilerin öğrendikleri üzerinde derinlemesine düşünmelerini ve kendileri için hedefler belirlemelerini gerektirir. Geribildirim, öğrencilere ilerlemeleri üzerinde düşünmeleri, iyileştirme alanlarını belirlemeleri ve gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirlemeleri için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlar.

Kişiselleştirilmiş Öğrenmede Geribildirimin Zorlukları ve Faydaları

Kişiselleştirilmiş öğrenmede geri bildirim gerekli olsa da, çeşitli zorluklar sunar. En büyük zorluklardan biri, öğrencilere zamanında ve ilgili geri bildirim sağlamaktır. Kişiselleştirilmiş öğrenme genellikle proje tabanlı, sorgulamaya dayalı ve kendi kendini yöneten öğrenme gibi çeşitli öğrenme aktivitelerini içerir. Bu faaliyetler zaman alıcı olabilir ve öğrencilerin kendi hızlarında çalışmalarını gerektirerek öğretmenlerin zamanında geri bildirim vermesini zorlaştırır.

Diğer bir zorluk ise spesifik, yapıcı ve eyleme dönüştürülebilir geri bildirim sağlamaktır. Belirsiz, genel veya yargılayıcı geri bildirim, motivasyonu kırabilir ve etkisiz olabilir. Yalnızca hatalara veya zayıflıklara odaklanan geri bildirimler de cesaret kırıcı olabilir ve sabit bir zihniyete yol açabilir. Etkili geri bildirim, güçlü ve zayıf yönlere odaklanmalı ve iyileştirme için öneriler sunmalıdır.

Bu zorluklara rağmen, kişiselleştirilmiş öğrenmede geri bildirimin faydaları zorluklardan daha fazladır. Geri bildirimle kişiselleştirilmiş öğrenme, eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcılık gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirebilir. Geribildirim aynı zamanda öz-yansıtma, öz-düzenleme ve öz-değerlendirme gibi üstbilişsel becerileri de geliştirebilir. Bu beceriler, yirmi birinci yüzyılda yaşam boyu öğrenme ve başarı için gereklidir.

Akran Geribildirimi ve Eksik Geribildirim: Öğrencileri Nasıl Etkiler?

Geri bildirim, öğretmenler, akranlar, ebeveynler ve teknoloji dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelebilir. Akran geri bildirimi, aktif öğrenmeyi, sosyal etkileşimi ve öğrenci özerkliğini teşvik etmenin etkili bir yoludur. Akran geri bildirimi, öğrencilerin birbirlerinden öğrenmelerine, farklı bir bakış açısı kazanmalarına ve iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Akran geri bildirimi ayrıca öğretmenlerin iş yükünü azaltabilir ve öğrencilere anında ve sık geri bildirim sağlayabilir.

Bununla birlikte, akran geri bildirimi de zorluklar sunabilir. Öğrencilerin etkili geri bildirim sağlamak için gerekli bilgi, beceri veya güveni kazanmaları gerekebilir. Öğrenciler ayrıca akranlarına eleştirel geri bildirim verme konusunda isteksiz olabilirler veya daha doğru veya daha az önyargılı olması gereken geri bildirim sağlayabilirler. Bu nedenle, öğrencilere etkili bir şekilde geri bildirim verme ve alma konusunda rehberlik ve eğitim verilmesi önemlidir.

Öte yandan, eksik geri bildirim öğrenciler için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Geri bildirim alan öğrencilerin performanslarını nasıl geliştireceklerini öğrenmeleri gerekebilir veya motivasyonları düşebilir veya öğrenmeden kopabilirler. Öğrenciler sorumluluklarının veya eylemlerinin sonuçlarının farkında olmayabileceğinden, geri bildirim eksikliği aynı zamanda sorumluluk eksikliğine de yol açabilir. Bu nedenle, başarı düzeyleri veya davranışları ne olursa olsun tüm öğrencilere zamanında ve anlamlı geri bildirim sağlamak çok önemlidir.

Kişiselleştirilmiş Öğrenmede Etkili Geribildirim Nasıl Sağlanır?

Kişiselleştirilmiş öğrenmede etkili geri bildirim sağlamak, sistematik ve kasıtlı bir yaklaşım gerektirir. İzlenecek bazı adımlar şunlardır:

1. Net Öğrenme Hedefleri Belirleyin

Geribildirim sağlamadan önce, müfredat, standartlar ve öğrencilerin ihtiyaçları ile uyumlu net öğrenme hedefleri belirlemek çok önemlidir. Öğrenme hedefleri spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamana bağlı olmalıdır.

2. Biçimlendirici Değerlendirmeyi Kullanın

Biçimlendirici değerlendirme, öğrenme sırasında öğrencilerin ilerlemesi ve anlayışı hakkında bilgi toplar. Biçimlendirici değerlendirme, sınavlar, gözlemler, öz-değerlendirmeler ve akran değerlendirmeleri gibi çeşitli biçimlerde olabilir. Biçimlendirici değerlendirme, öğretmenlerin ve öğrencilerin güçlü ve zayıf yönleri belirlemesine, öğrenme stratejilerini ayarlamasına ve hedefler belirlemesine yardımcı olur.

3. Zamanında Geri Bildirim Sağlayın

Kişiselleştirilmiş öğrenmede zamanında geri bildirim önemlidir, çünkü öğrencilerin öğrenimlerinde anında ayarlamalar yapmasına izin verir. Zamanında geri bildirim, bir değerlendirme veya öğrenme faaliyetinden sonra ve mümkün olan en kısa sürede sağlanmalıdır. Teknoloji, otomatik sınavlar veya derecelendirme sistemleri gibi anında geri bildirim sağlamak için kullanılabilir.

4. Bir Geri Bildirim Modeli Kullanın

Geri bildirim modeli, belirli, yapıcı ve eyleme dönüştürülebilir olmasını sağlayan geri bildirim sağlamaya yönelik yapılandırılmış bir yaklaşımdır. Geri bildirim modeline bir örnek, SBI modelidir (durum, davranış, etki). SBI modeli, durumu tanımlamayı, davranış hakkında geri bildirim sağlamayı ve davranışın öğrencinin öğrenmesi üzerindeki etkisini açıklamayı içerir.

5. Kendini Düşünmeyi Teşvik Edin

Kendini yansıtma, kişinin öğrenmesi ve performansı hakkında eleştirel düşünmesidir. Öğrencileri öğrendikleri üzerinde düşünmeye teşvik etmek, öğrenmeyi sahiplenmelerine, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemelerine ve hedefler belirlemelerine yardımcı olabilir. Kendini yansıtma, istemler, günlük tutma veya tartışma yoluyla desteklenebilir.

6. Rehberlik ve Destek Sağlayın

Öğrencilere etkili bir şekilde geri bildirim verme ve alma konusunda rehberlik ve destek sağlamak, iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Öğretmenler etkili geri bildirim modeli oluşturabilir, örnekler verebilir ve akran geri bildirim etkinliklerini kolaylaştırabilir. Nasıl geri bildirim verileceği konusunda geri bildirimde bulunmak da yararlı olabilir.

Çözüm

Geri bildirim, öğrencilerin ilerlemelerini izlemelerine yardımcı olan, onları motive eden, öğretimi bilgilendiren ve derinlemesine düşünmeyi ve hedef belirlemeyi destekleyen kişiselleştirilmiş öğrenmenin temel bir bileşenidir. Akran geri bildirimi, aktif öğrenmeyi, sosyal etkileşimi ve öğrenci özerkliğini teşvik etmenin etkili bir yolu olabilir. Eksik geri bildirim, öğrencilerin motivasyonunun düşmesine veya ilgisinin kesilmesine neden olarak olumsuz etkileyebilir. Kişiselleştirilmiş öğrenmede etkili geri bildirim, net öğrenme hedefleri belirleme, biçimlendirici değerlendirme kullanma, zamanında geri bildirim sağlama, geri bildirim modeli kullanma, kendini yansıtmayı teşvik etme ve rehberlik ve destek sağlama dahil olmak üzere sistematik ve amaçlı bir yaklaşım gerektirir. Etkili geri bildirimle kişiselleştirilmiş öğrenme, öğrencilerin yaşam boyu öğrenme ve başarı için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olabilir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.