KOBİ’lerle Çalışma İlişkileri: Güvenilirlik Oluşturma

KOBİ’lerle Sağlıklı Çalışma İlişkilerinin Geliştirilmesi

Öğretim Tasarımcıları, yüksek öğretimde çevrimiçi kurslar ve programlar geliştirmede çok önemli bir rol oynamaktadır. Öğrenme hedefleriyle uyumlu ilgi çekici, etkili kurslar tasarlamak ve geliştirmek için Konu Uzmanları (KOBİ’ler) ve öğretim üyeleri ile birlikte çalışırlar. Bunu yapmak için Öğretim Tasarımcıları, KOBİ’ler ve öğretim üyeleri arasında güvenilirlik oluşturmalı ve sağlıklı çalışma ilişkileri geliştirmelidir.

Güvenilirlik Oluşturma ve Değer Gösterme

Güvenilirlik oluşturmak, KOBİ’ler ve öğretim üyeleri ile sağlıklı çalışma ilişkileri geliştirmede kritik bir ilk adımdır. Öğretim Tasarımcıları, KOBİ’lerin ve öğretim üyelerinin güvenini kazanmak için Öğretim tasarımı alanındaki uzmanlıklarını ve bilgilerini göstermelidir. Güvenilirlik oluşturmanın bazı yolları şunlardır:

 • Öğretim Tasarımı teorileri ve ilkeleri hakkında bilgi göstermek
  Öğretim Tasarımcıları, Öğretim Tasarımı teorileri ve ilkeleri hakkında derin bir anlayışa sahip olmalıdır. Bu bilgi, öğrenme hedefleriyle uyumlu ve öğrencilerin ilgisini çeken etkili kurslar tasarlamalarına yardımcı olacaktır. Öğretim Tasarımcıları, bu ilkeleri ve teorileri KOBİ’lere ve öğretim üyelerine kolay anlaşılır bir şekilde açıklayabilmelidir.
 • Etkili iletişim kurmak
  Öğretim Tasarımcıları, KOBİ’ler ve öğretim üyeleri ile etkin bir şekilde iletişim kurabilmelidir. Bu, karmaşık fikirleri anlaşılması kolay bir şekilde açıklamak anlamına gelir. Öğretim Tasarımcıları ayrıca KOBİ’leri ve öğretim üyelerini aktif olarak dinleyebilmeli ve onların ihtiyaçlarını ve endişelerini anlayabilmelidir.
 • Uyarlanabilir olmak
  Öğretim Tasarımcıları uyarlanabilir olmalı ve farklı iletişim tarzları veya öğretim felsefeleri olan KOBİ’ler ve öğretim üyeleri ile çalışabilmelidir. Öğretim Tasarımcıları, yaklaşımlarını KOBİ’nin veya öğretim üyesinin ihtiyaç ve tercihlerine göre ayarlayabilmelidir.

Hiç Bir Eğitim Tasarımcısı İle Çalışmamış KOBİ’lerle Çalışma Stratejileri

Daha önce bir Eğitim Tasarımcısı ile çalışmamış KOBİ’lerle çalışmak zor olabilir. Ancak, Öğretim Tasarımcılarının bu KOBİ’lerle sağlıklı çalışma ilişkileri kurmak için kullanabilecekleri çeşitli stratejiler vardır. Bu stratejiler şunları içerir:

 • Bina uyum
  Öğretim Tasarımcıları, KOBİ’lerle ilişki kurmak için zaman ayırmalıdır. Bu, onları profesyonel olarak tanımak ve anlamak anlamına gelir. Yakınlık kurmak, güven oluşturmaya yardımcı olabilir ve birlikte çalışmayı kolaylaştırabilir.
 • Sabırlı olmak
  Bir Öğretim Tasarımcısı ile hiç çalışmamış KOBİ’lerin Öğretim Tasarımı sürecini anlamak için fazladan zamana ihtiyacı olabilir. Öğretim Tasarımcıları sabırlı olmalı ve süreci açıklamak ve KOBİ’nin sahip olabileceği soruları yanıtlamak için zaman ayırmalıdır.
 • işbirliği
  Öğretim Tasarımcıları, Öğretim Tasarımı süreci boyunca KOBİ’lerle işbirliği yapmalıdır. Bu, KOBİ’leri tasarım sürecine dahil etmek ve geri bildirimlerini dinlemek anlamına gelir. İşbirliği, kursun KOBİ’lerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamaya yardımcı olabilir.

KOBİ’leri Program ve Bütçede Tutmaya Yönelik Proje Yönetim Stratejileri

Proje yönetimi, Öğretim Tasarımının temel bir bileşenidir. Öğretim Tasarımcıları, kursların zamanında verilmesini sağlamak için KOBİ’leri programa ve bütçeye uygun tutmalıdır. Öğretim Tasarımcılarının kullanabileceği bazı proje yönetimi stratejileri şunları içerir:

Proje Planı Oluşturma

Öğretim Tasarımcıları, tamamlanması gereken görevleri ve tamamlanma zaman çizelgesini özetleyen bir proje planı oluşturmalıdır. Bu plan aynı zamanda KOBİ’lerin programa uymasına yardımcı olacak kilometre taşlarını ve son teslim tarihlerini de içermelidir.

Düzenli İletişim

Öğretim Tasarımcıları, projenin ilerleyişi hakkında güncellemeler sağlamak için KOBİ’lerle düzenli olarak iletişim kurmalıdır. Bu, KOBİ’lerin yolunda kalmasına ve sorunları çözmesine yardımcı olabilir.

Bütçenin İzlenmesi

Öğretim Tasarımcıları, tahsis edilen miktar dahilinde kalmasını sağlamak için projenin bütçesini izlemelidir. Bu, daha büyük bir sorun haline gelmeden önce düzeltmelerin yapılabilmesi için giderlerin izlenmesini ve potansiyel maliyet aşımlarının erkenden belirlenmesini içerebilir.

Net Roller ve Sorumluluklar Oluşturma

Öğretim Tasarımcıları, projede yer alan tüm ekip üyeleri için net roller ve sorumluluklar belirlemelidir. Bu, herkesin kendilerinden ne beklendiğini bilmesini sağlamaya yardımcı olabilir ve kafa karışıklığının veya yanlış iletişimin önlenmesine yardımcı olabilir.

Diğer İlgili Faktörler

Yukarıda özetlenen stratejilere ek olarak, yüksek öğretimde KOBİ’lerle çalışırken dikkate alınması gereken birkaç ilgili faktör daha vardır. Bunlar şunları içerir:

 • Kurum kültürünü anlamak
  Öğretim Tasarımcıları, çalıştıkları yükseköğretim kurumunun kurumsal kültürüne aşina olmalıdır. Bu, kurumun değerlerini, önceliklerini, politikalarını ve kurs geliştirme için herhangi bir özel yönergeyi veya gerekliliği anlamayı içerebilir.
 • Erişilebilirliğin sağlanması
  Öğretim Tasarımcıları, geliştirdikleri derslerin engelli olanlar da dahil olmak üzere tüm öğrenciler tarafından erişilebilir olmasını sağlamalıdır. Bu, alternatif malzeme biçimleri sağlamak veya video altyazıları kullanmak gibi erişilebilir tasarım ilkelerini kullanmayı içerebilir.
 • Farklı öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak
  Öğretim Tasarımcıları kursları geliştirirken farklı öğrenme stillerini göz önünde bulundurmalıdır. Bu, farklı öğrenme tercihlerine uyum sağlamak için görsel yardımcılar, uygulamalı etkinlikler veya grup tartışmaları gibi çeşitli öğretim yöntemlerinin kullanılmasını içerebilir.
 • kaliteyi korumak
  Öğretim Tasarımcıları kurs geliştirirken yüksek kalite standartlarını korumalıdır. Bu, kursun öğrenme hedeflerini karşıladığından ve hatalardan veya teknik sorunlardan arınmış olduğundan emin olmak için kalite güvence kontrollerinin yürütülmesini içerebilir.

Çözüm

KOBİ’ler ve öğretim üyeleri ile güvenilirlik oluşturmak ve sağlıklı çalışma ilişkileri geliştirmek, yüksek öğretimde çalışan Öğretim Tasarımcıları için çok önemlidir. Eğitim Tasarımcıları, uzmanlıklarını sergileyerek, etkili iletişim kurarak ve uyarlanabilir olarak KOBİ’ler ve öğretim üyeleri arasında güven inşa edebilirler. Yakınlık kurmak, sabırlı olmak, işbirliği yapmak, bir proje planı oluşturmak, düzenli iletişim kurmak, bütçeyi izlemek ve net roller ve sorumluluklar belirlemek gibi stratejiler, başarılı proje sonuçlarının alınmasına yardımcı olabilir. Öğretim Tasarımcıları, kurumsal kültür, erişilebilirlik, farklı öğrenme stilleri ve kaliteyi koruma gibi diğer ilgili faktörleri göz önünde bulundurarak ilgi çekici, etkili ve tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan kurslar geliştirebilir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.