L&D Programınız İçin Ekip Oluşturma Fikirleri

Ekip Oluşturma Fikirleriyle Kazanan Bir Dinamik Nasıl Geliştirilir?

Modern iş gücü, bir işyerinde tam anlamıyla üretken, ilgili ve tatmin olmuş hissetmek için bir Cuma pizza partisinden daha fazlasını gerektirir. Çalışanlar çeşitli nedenlerle memnun olabilir veya olmayabilirken, şirketler çalışma ortamlarının koşullarını iyileştirmek için sürekli olarak çalışmalıdır. Tartışmasız bir şekilde, bir iş yerinin toksik olup olmadığına ve işbirliğine elverişli olup olmadığına karar veren bir faktör, her ekibin üyeleri arasındaki dinamiktir. Sağlıklı ekip dinamikleri oluşturmak, herhangi bir işletmenin başarılı bir şekilde işletilmesi ve sürekliliği için esastır. Bunu başarmak için önce sağlam ekip dinamiklerini beslemenin değeri keşfedilmelidir. Ve ikna olursak, şirketinizin L&D stratejisi aracılığıyla işbirliğine dayalı bir ortam geliştirmesini sağlamaya yardımcı olacak beş ekip oluşturma fikrinin bir listesini derledik.

L&D Girişimlerinde Ekip Oluşturma Fikirlerini Uygulamanın Değeri

İşbirliğine dayalı bir çalışma ortamı, büyüklüğü, sektörü veya diğer özellikleri ne olursa olsun her kuruluşa çeşitli avantajlar sunar. Sağlıklı kişilerarası dinamiklerin gelişebileceği bir iş yeri yaratmak, günlük operasyonlar sırasında ortaya çıkabilecek karmaşık sorunları ele almak için farklı geçmişlere sahip ekipleri bir araya getirme gücüne sahiptir. Birbirine sıkı sıkıya bağlı, yüksek işlevli bir ekip, birleşik uzmanlıklarından ve çeşitli beceri setlerinden yararlanarak koşullar ne olursa olsun performans gösterecektir.

Sonuç olarak, ekip oluşturma fikirlerini hayata geçiren şirketlerin değişim yaratma ve daha yenilikçi çözümler sunma olasılığı daha yüksektir. Bir ekip içinde bilgi paylaşımı, sektöre özgü içgörü alışverişi ve farklı bakış açıları için bir platform sağlamak, bireysel ve kolektif düzeyde büyümeyi teşvik eder. Ayrıca, potansiyel risklerin ve engellerin değerlendirilmesi, acil durumların belirlenmesi ve tutarlı eylem planlarının derlenmesi, bir grubun üyeleri arasındaki sinerji nedeniyle çok daha hızlı uygulanabilir hale gelir. Son olarak, yakın işbirliği, bazıları şu anda birçok sektörde son derece yüksek talep gören çeşitli davranışsal ve kişilerarası becerileri besleyebilir ve geliştirebilir.

Sağlıklı Ekip Dinamiklerini Sağlamak İçin Gerekli Bileşenler

Şirketinizde kazanan ekip dinamikleri oluşturmanıza yardımcı olacak ekip oluşturma fikirlerine ilişkin önerilerimize dalmadan önce, her başarılı ekibin sahip olduğu temel özellikleri inceleyelim:

 • Güven
  Ekip üyeleriniz birbirine güvenmedikçe, ne günlük ne de özel durum süreçleri maksimum verimlilikle yürütülemez. Meslektaş etkileşimlerinin iyi niyet, şeffaflık ve dürüstlüğe dayalı olmasını sağlamak için güven gereklidir.
 • Hesap verebilirlik
  Bu, yüksek performanslı çalışanların ve ekiplerin hayati bir özelliğidir. Hesap verebilirliği uygulamak, bir kişinin iş arkadaşlarıyla saygılı bir şekilde etkileşime girip girmediğini ve hatalarının veya ekibinin eksikliklerinin sorumluluğunu alıp alamayacağını, bir kişinin açık sözlü tavrını kanıtlar.
 • Saygı
  Saygı üzerine kurulu profesyonel ilişkileri sürdürmek bazen zor olabilir ama imkansız değildir. Personelinizin şirketin profesyonel davranış kurallarına uymasını ve günün her saati birbirlerine karşı saygılı davranışlar sergilemesini sağlamak, yüksek işlevli bir ekip oluşturmak için çok önemlidir.
 • İletişim
  Bu klişe olabilir, ancak kurumsal bir ortamda iletişim çok önemlidir. Hoşumuza gitsin ya da gitmesin, etkili iletişim kurulmazsa, ekibiniz zorlukların üstesinden gelemez ve başarılı olamaz.
 • Çatışma çözme zihniyeti
  Çatışmayı ele almak günlük bir öncelik olmalıdır. Çözülmemiş sorunlar, hak ettikleri gerekli özen, dikkat ve saygıyla ele alınmazsa orantısız olabilir. Çatışma çözme zihniyetine sahip olmak, bir ekibin sahip olması gereken diğer tüm hayati bileşenlerin geliştirilmesi için de temel oluşturur.
 • Bağlılık
  Bu, herhangi bir takımın başarısını sağlayabilecek önemli bir özelliktir. Çalışanlarınızın hedeflerine bağlı kalmaları gerekir, ancak aynı zamanda toplu kilometre taşları için çalışmayı da taahhüt etmelidirler. Zor kararların alınması gerektiğinde veya belirsizlikle karşı karşıya kalındığında ilerlemek için yeterince adanmaları gerekir.

Öğrenme ve Geliştirme Girişiminize Dahil Edilecek 5 Takım Kurma Fikri

Yukarıdakilerin hepsine dayanarak, her özelliği hedefleyen ve daha güçlü bir ekip dinamiği geliştiren bir ekip oluşturma fikirleri listesi oluşturduk. Başarılı bir L&D girişimi başlatmak ve işbirlikçi bir çalışma ortamını beslemek için, benzersiz yapısı ve bireysel çalışan dinamikleri ile birlikte belirli kuruluşunuzun ihtiyaçlarını belirlediğinizden emin olun.

1. Gönüllü Programları

Çoğu kuruluş, yıllık L&D planlarını şirketlerinin değer sistemlerine ve misyon beyanlarına göre tasarladığından, birçoğu gönüllülük girişimlerine yöneliyor. Bu programlar, çalışan katılımını teşvik eder, bu da çalışanların uzun vadeli bağlılığına ve elde tutulmasına yol açar. Çalışanlar, sosyal açıdan hayati amaçlara katkıyı teşvik eden bir kuruluşla ilişkili olmaktan gurur duyarlar. Ayrıca, topluluk desteği, her ekibin gelişmesi için ihtiyaç duyduğu temel unsurlar olan hesap verebilirlik, saygı ve bağlılık gibi önemli karakter özelliklerini geliştirir.

Ek olarak, gönüllülük, bireylerin topluluklarının diğer üyeleri için empati kurmalarına ve şefkat geliştirmelerine olanak tanır. Kurumsal gönüllülük, insanların kendilerinin daha iyi versiyonları olmaları için ilham almalarına, iş arkadaşlarına yardım eli uzatmalarına ve olumlu bir değişim yaratmalarına yardımcı olabilir. Ekip oluşturma söz konusu olduğunda, aynı hedeflere ulaşmak için yakın işbirliği ve bağlılık gerektirdiğinden, gönüllülük aynı ekibin üyeleri arasında daha güçlü bağlantılar da kurar. Şirketiniz, L&D veya CSR stratejisinin bir parçası olarak gönüllülüğü başlatmak istiyorsa, gönüllüleri kabul eden ve değerlerinizi yansıtan bir kuruluşu araştırmak ve bulmak için bir ekip görevlendirin. Bu sadece işyerinde işbirlikçi bir ortamı teşvik etmekle kalmayacak, aynı zamanda ekip içinde ve dışında üyeler arasında daha derin bağlar ve bağlantılar kurulmasını da teşvik edecektir.

2. Çatışma Çözümü Toplantıları

Çatışmaların kökenini anlamak, bir çalışma ortamında son derece yararlıdır. Düzenli toplantılar yapmak genellikle iç çatışmaları gün ışığına çıkarsa da, çatışmanın arkasındaki nedeni etkili bir şekilde tespit etmek ve ele almak çok daha zordur. Çatışma çözümü toplantıları, doğası gereği şirket toplantılarına benzer, ancak günlük bir gündemden çok daha belirgin bir amacı vardır. Bir çatışma çözümü toplantısını başarılı bir şekilde yürütmek için kişilerarası dinamiklerin üç düzeyde farkına varılması gerekir: bireysel, ekip ve şirket çapında düzey.

İki çalışan arasında, genellikle kişisel tartışmalarla veya profesyonel gündemlerdeki dengesizlikle ilgili bir çatışma olması durumunda, bireysel dinamiklerin belirlenmesi önemlidir. Dinamikleri ekip düzeyinde yakından incelemek, belirli bir grup insan veya bir departman içinde işbirlikçi bir ortam oluşturmanın önünde hiçbir engel bulunmadığından emin olmak için hayati önem taşır. Ekip çapındaki çatışmalar, alınması gereken işe özgü kararlar, yetersiz yönetim uygulamaları veya toplu hedeflere yönelik ihmal ile ilgili olabilir. Şirket genelindeki çatışma, çoğu çalışanın karşılaştığı, ayrılmaya, devamsızlığa veya ideal olmayan süreçlere neden olabilen bir sorundur. Çatışma her zaman yüzleşmeyi veya tartışmaları içermez; şirketinizin başarısına engel teşkil eden herhangi bir şey olabilir. Personeliniz daha önce gündeme getirmediği sorunlarla karşılaşabilir.

L&D uygulamalarınızda çatışma çözümünü başarılı bir şekilde başlatmak için, moderatör olarak hareket edecek birini işe almanız ve kimsenin sesinin kısılmamasını ve herkesin aklı başında kalmasını sağlamak için bu tartışmaları koordine etmeniz gerekir. Tarafsız bir duruş sağlamak için bu pozisyon için dış kaynak kullanmak isteyebilirsiniz. Bu toplantılara başlamadan önce dikkate alınması gereken son önemli şey, bunun şeffaflık ve saygının devam etmesi gereken çözüm odaklı bir süreç olduğunu belirlemektir.

3. Etkinlik Günleri

Faaliyet günlerinin uygulanması, özellikle tesis dışında gerçekleştiğinde, kurum ve bir bütün olarak çalışanlar için sayısız fayda sağlar. Etkinlik günleri, günlük rutinden keyifli bir mola sağlayan herhangi bir yerde düzenlenebildiği için hem şirketin hem de personelin ihtiyaçlarına kolayca uyarlanabilir. Bu etkinlikleri düzenlemenin en büyük yararı, çalışanları ofis dışında daha rahat bir şekilde etkileşimde bulunmaya teşvik etmeleridir. Ekip üyeleriniz birbirlerini tanıdıkça, işyerinde değerli olduklarını kanıtlayacak bağlar ve anlamlı bağlantılar kurabilirler.

Net iletişim hatları oluşturarak, güveni güçlendirerek ve ekip bağını teşvik ederek, çalışanlarınız çatışmaları çözebilir ve dışarıdan müdahale olmaksızın birlikte çalışabilir. Çalışanlarınızın etkinlik günlerinden tam anlamıyla keyif almalarını ve birbirlerini kişisel olarak tanımalarını istiyorsanız, herkesin programının işsiz bir güne sığabileceğinden emin olun. Birinin potansiyel tükenmişliğe yaklaşıp yaklaşmadığını bilmek her zaman iyidir. Bu nedenle, iş yüklerini olabildiğince verimli bir şekilde dağıtmak için düzenli hatırlatıcılar sunarak personelinizin yetki devri becerilerini geliştirmesine yardımcı olun.

4. Grup Projeleri

Ekibiniz mevcut endüstri trendlerini takip ediyor mu? Çalışanlarınıza günlük yaşamlarında yardımcı olabilecek konferanslar, çalıştaylar veya seminerler var mı? Veya, pazarınızda ortaya çıkan, nişe özgü yenilikler için vızıltı var mı? Sektörünüzdeki yaklaşan trendleri gösteren bir dizi grup projesi ve sunumu başlatmayı düşünün. Ekiplerinizi toplayın ve potansiyel ilgi alanlarını araştırmalarını, görevler atamalarını ve bir fuar planlamalarını isteyin! Şirketinizin liderleri araştırma konularını devredebilir veya her ekip kendileri bir araştırma önerisi taslağı hazırlayabilir. Bu projelerin dahili veya müşteri sunumları için kullanılıp kullanılmadığı iş gündeminize bağlıdır. Bunları uygularken önemli olan, ekiplerinizin işbirliği yapması, etkileşimde bulunması ve hedeflerine ulaşmasıdır.

Bilgi boşluklarını doldurmak veya şirketinizin alanındaki en son gelişmelerden haberdar olmak için bir grup olarak çalışmak, etkileyici sonuçlar getirme potansiyeline sahiptir. Genel olarak, grup öğrenimi diğer eğitim biçimleri kadar verimli olabilir. Spesifik pazarınız ve iş planınız bağlamında, bir dizi grup projesi başlatmak aslında yenilikçi düşünceyi ve yaratıcı problem çözmeyi teşvik edebilir. Eşzamanlı olarak, şirketinizin L&D hedeflerine ulaşılabilir. Düzgün bir şekilde yapılandırılırsa, ekip projeleri yalnızca çalışanlarınızı en son endüstri trendleri hakkında bilgilendirmekle kalmaz, aynı zamanda işbirliği, dostluk ve çözüm odaklı düşünme ortamını barındırır.

5. Beyin Fırtınası Oturumları

Doğal olarak, beyin fırtınası oturumları, üyelerinin kolektif becerilerinden, uzmanlıklarından ve bilgilerinden yararlandıkça, ekipler, kuruluşunuzda olumlu değişim sağlama potansiyeline sahip yenilikçi fikirler üretme konusunda daha yetenekli hale gelir. Beyin fırtınası oturumları, grupların birbirlerini daha iyi tanımalarına yardımcı olmak açısından harikadır, çünkü bu oturumlar, insanların çözüm üretebilecekleri ve sorunları verimli bir şekilde ele alabilecekleri rahat, cevap yoksa yanlıştır bir ortam sağlar. Ek olarak, insanlar rahatlamakta, fikirlerini sunmakta ve fikir alışverişinde bulunmakta özgür olduklarından, bu ekip oturumları tipik kurumsal toplantılarınıza daha gündelik bir unsur katabilir. Beyin fırtınası oturumları yapılandırılmış veya yapılandırılmamış olabilir; ana hedefleri, yaratıcılığı ateşlemek ve gündelik etkileşimleri ve bilgi paylaşımını teşvik etmektir.

Çözüm

Ekip oluşturma girişimlerinin getirdiği zengin avantajlardan yararlanmak için, L&D planınızın doğru şekilde planlanması ve uygulanması gerekir. Çalışanlarınıza ve şirketinizin ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlanmış ekip oluşturma fikirleri bularak, çalışma ortamınızın sağlıklı ve başarılı kalmasını sağlayabilirsiniz. Sağlıklı grup dinamiklerini beslemek ve iç çatışmaları çözmek için çalışmak aslında yeniliği, yaratıcılığı ve sektöre özgü değişimi teşvik edebilir. Günümüz piyasasının yüksek talepleri birbirine sıkı sıkıya bağlı ekipler gerektirir ve bunu iyi yapılandırılmış bir ekip oluşturma eğitim planıyla gerçekleştirebilirsiniz. Olduğu gibi, ekiplerinize başarılı olmak için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamak için Ekip Kurma Eğitimi İçin En İyi İçerik Sağlayıcılara göz atabilirsiniz!

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.