TÖDEB: “Ödeme Hizmetlerinde Yeni Bir Devir Açılıyor”

Türkiye’de ödeme hizmetlerinin sunulması ve elektronik para ihracı yol ve temellerinin gereksinimler ve beklentiler doğrultusunda tekrar düzenlenmesine yönelik beklenen Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yönetmelik ile kuruluşların minimum özkaynak yükümlülüğü artırıldı ve TCMB nezdinde teminat bulundurulması mecburî hale getirildi. Teminat yükümlülüğü nakit yahut devlet iç borçlanma senedi yahut Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi tarafından ihraç edilmiş kira sertifikası olarak yerine getirilebilecek. Ödeme fonlarının, müdafaa hesabının bulunduğu bankada gecelik vadede nemalandırılması mümkün hale gelir iken elektronik para ihracı karşılığı alınan fonların TCMB nezdinde bloke edilmesine yönelik uygulamaya da devam edilmesi nedeniyle bu fonların nemalandırılması mümkün olmayacak. Hasebiyle, ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşlarının mali bünyelerinin daha da sağlamlaştırılması gayesiyle finansal yükümlülüklerinin artırılmasının tercih edildiği görülüyor.

Faaliyet müsaadesi süreci artık inceleme ve en son onay olmak üzere iki kademeye ayrılmış durumda. Ödeme yahut elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunmak isteyen kuruluşlar artık daha ayrıntılı kademelerden geçerek faaliyet müsaadesi alabilecek.

Ayrıyeten Yönetmelikte; ödeme kuruluşlarının ve elektronik para kuruluşlarının sundukları fatura ödeme, para havalesi, taşınabilir ödeme, elektronik para ihracı ve para transferi hizmetlerinde kullanılan iş modellerine mahsus yeni kurallar da yer alıyor. Sunulan ödeme hizmetlerinde kullanıcının ergin olmadığının beyan edilmesi, yasal temsilcilerin onayının alınması ve yapılan harcamaları takip edebilmeleri için kuruluşların sistem kurması, taşınabilir ödemede süreç hudutlarının dikkate alınması, yabancı kuruluşlar ile yapılacak işbirlikleri, döviz ile yapılabilecek süreçler, temsilcilerde aranacak nitelikler, paydaşlık edinimi, kimlik tespiti prosedürleri, kuruluşlar ortasında hizmet sunulması ve daha bir çok başlıkta yeni ve sıkılaştırılmış düzenlemeler mevcut.

Belirtilen tüm değişikliklerin yerine getirilmesi için kuruluşların kıymetli ve yüksek fiyatta altyapı yatırımları yapması manasına gelecektir.

“Yeni mevzuat ile TÖDEB’ in sorumlulukları daha da arttı”

Yönetmelikte daha faal bir şube ve temsilci denetim sistemi öngörüldüğünü belirten TÖDEB İdare Heyeti Lideri Burhan Eliaçık, mevzuyla ilgili şunları söyledi: “Bundan sonra TÖDEB nezdinde şube ve temsilcilere ait bilgiler saklanacak ve TÖDEB internet sitesinde yayınlanacak. Ek olarak, Yönetmelik ile şikayet, soru ve tekliflere ait şikayet kanalları, Birlik nezdinde kurulan hakem heyeti ve başka mevzularda Birliğe yeni misyonlar veriliyor. Yeni mevzuatla TÖDEB’ in sorumlulukları daha da arttı. TÖDEB faaliyetleri yeni misyonların icrasını da içerecek formda genişletilecek. Yeni Yönetmelikle birlikte, bölümümüze yeni yetkiler ve bununla birlikte yükümlülükler de getiren uzun bir ahenk süreci geçireceğimiz bir periyoda girmiş bulunuyoruz”

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.