Yapısal Öğrenme Teorisini Açıklamak

Yapısal Öğrenmenin Kurallarını Keşfedin

Yapısal öğrenme, 1970’lerde Joseph Scandura tarafından özetlenen ve bilginin anlamlı kalıplar ve yapılarda düzenlenmesine odaklanan bir öğretim teorisidir. Bir öğretim yöntemi olarak bu teori, öğrencilerin bilgiyi organize etmek, anlamak ve saklamak için zihinsel yapılar oluşturmasına yardımcı olur. Bu teori sayesinde, öğrencilerin çok miktarda bilgiyi ezberlemesi gerekmez; bilgiyi daha etkili bir şekilde elde tutmak ve eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek için altta yatan kalıpları çözmeye ve işlemeye teşvik edilirler. Bu makalede, yapısal öğrenme teorisinin temelini ve modelin gerekli çerçevelerini, uygulaması için potansiyel bağlamlarla birlikte tartışacağız.

Yapısal Öğrenme Kavramı

Yapısal öğrenme, herhangi bir bilgi parçasının yapısını tespit etmenin ve tanımanın önemini vurgulayan bilişsel bir stratejidir. Scandura’nın teorisi, öğrencileri, verileri ezberlemeye güvenmek yerine sorunları çözmek ve kararlar almak için farklı bilgi parçalarını analiz etmeye ve birleştirmeye teşvik eder. Bununla birlikte, Scandura’nın teorisi aracılığıyla öğrenciler, bilgileri bir sorunun farklı yönleri arasındaki ilişkiyi temsil eden hiyerarşik yapılar halinde düzenlemeye teşvik edilir, bu da onların her fikrin veya kavramın daha geniş bir çerçeveye nasıl uyduğunu ayırt etmelerini sağlar. Bu, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini keskinleştirmelerine ve problem çözme zihniyeti geliştirmelerine yardımcı olur.

Yüksek Dereceli ve Alt Dereceli Kurallar

Yapısal öğrenme kuramına göre bilgi, öğrenilmesi gereken kurallardan oluşur ve alt düzey kurallar ve üst düzey kurallar olarak ikiye ayrılabilir. Alt düzey kurallar, belirli bir alandan öğrenilmesi gereken en temel öğelerdir. Bu kurallar özeldir ve bir alan içindeki bir kavramın bireysel öğeleri arasındaki ilişkileri tanımlar. Üst düzey kurallar oluşturmak için, alt düzey kurallar ve eylemlerin birleştirilmesi gerekir. Bu kurallar, her problem için çözüm geliştirildikçe yeni kurallar üretebilir. Son olarak, üst düzey kurallar, kendilerini oluşturan alt düzey kurallar arasındaki ilişkiyi esasen açıkladıklarından, alt düzey kuralları kapsar.

Etki Alanı, Prosedür ve Aralık Parametreleri

Hem alt düzey hem de üst düzey kurallar etki alanı, prosedür ve aralık tarafından belirlenir. Bu parametreler, bir problemin nasıl yapılandırılacağını ve nihayetinde çözüleceğini belirler.

Öğrencinin öğrenmeyi amaçladığı bilgi alanını ifade eder. Herhangi bir çalışma veya uzmanlık alanı olabilir.

Bu, belirtilen etki alanında alt ve üst düzey kuralları uygulamak için kullanılan tüm adımları ve süreçleri içerir.

Belirtilen etki alanındaki alt ve üst düzey kurallar kullanılarak ele alınabilen çeşitli problemlere atıfta bulunur.

Girdiler ve çıktılar

Her problemin girdi ve çıktıları barındırması gerekir. Bunlar, ister bir kavram, ister bir süreç olsun, herhangi bir biçimde olabilir. Girdiler, bireyin çevresinden aldığı uyaranlar veya bilgilerdir. Bu, sesler, görüntüler, kokular veya dokunma duyumları gibi duyusal girdiler yoluyla olabilir veya dil veya diğer iletişim araçları aracılığıyla bilgi olarak alınabilir. Öte yandan, çıktılar, bir kişinin girdi aldığında yanıt verdiği eylemleri ifade eder. Bunlar sözlü tepkiler ve duygusal veya fiziksel tepkiler şeklinde olabilir. Üst düzey bir kuralın girdi veya çıktı olarak başka kuralları olabilir. Bu parametreleri giriş/çıkış potansiyelleriyle bağlamak için şöyle diyelim:

 • Genel olarak, bir alan hem girdileri hem de çıktıları barındırabilir, ancak özünde bir alan girdileri içerir.
 • Bir prosedür, verilen girdilerden türetilen bir dizi çıktıdan oluşur.
 • Aralığı tanımlamak için çıktılar gereklidir.

Yapısal Analiz

Yapısal öğrenme teorisini gerçek dünyada etkili bir şekilde uygulamak için yapısal analiz adı verilen bir metodoloji gereklidir. Yapısal analiz, öğrencinin bunları alt sıradakilere ayırabilmesi için üst düzey kuralları ayırır ve tanımlar. Daha önce bahsedildiği gibi, yapısal öğrenme teorisi problem çözme becerilerini öğretmek ve geliştirmek için idealdir ve öğrenenlerin bilgileri derinlemesine işlemesini sağlar. Yapısal analiz yönteminin uygulanması aşağıdaki adımları gerektirir:

 1. Sorun alanı girdilerini ve çıktılarını belirleyerek temsili bir sorun örneğini ana hatlarıyla belirtin.
 2. Her problemi bir dizi çözüm kuralıyla açıklayın.
 3. Her çözüm kuralını daha üst düzey bir soruna dönüştürün.
 4. Her çözüm için yeni üst düzey kurallar oluşturun.
 5. Gereksiz kuralları ortadan kaldırın ve basit çözüm kuralları oluşturulana kadar işlemi tekrarlayın.

Prensipler

Bir metodoloji olarak yapısal öğrenme modelinin ve yapısal analizin amacı, öğrencilere önce basit çözümlere giden yolu öğreterek karmaşık problemleri çözmenin yolunu keşfetmelerine yardımcı olmaktır. Scandura, analizinde üç ilke belirledi:

 1. Alt düzey kurallar oluşturabilen üst düzey kuralların öğretilmesi mümkün olduğunda yapılmalıdır.
 2. En basit çözüm yolu önce öğretilmelidir; daha karmaşık yolların veya kuralların öğretilmesi daha sonra gelir.
 3. Teoriyi uygulamada gerçekten verimli olmak için, öğrenenlerin minimum yetenekleri kuralları tanımlamalıdır.

Yapısal Öğrenme Modelini Uygulamak

Problem çözmeye yönelik sistemli yaklaşımı sayesinde, yapısal öğrenme modeli büyük ölçüde matematikte uygulanmıştır. Scandura’nın kendisi teoriyi çıkarma işlemini öğretmeye çalışan bir örnekte uyguladı. Matematiğin yanı sıra teori, öğrencilere bir kavramı tam olarak kavramak için bileşenlerini nasıl ayrı ayrı tanımlayacaklarını öğreterek fen eğitimine de uygulanabilir. Ayrıca, yapısal öğrenme teorisi dil öğrenme bağlamlarında kullanılabilir, çünkü gramer ve kelime bilgisi kuralları daha kolay akılda tutmak için gruplandırılabilen ve düzenlenebilen kalıplarla belirlenir. Son olarak, teori, departmanların veya süreçlerin bir şirketin operasyonlarını ortaklaşa optimize etme yollarını göstermek ve ayrıca bir işletme içinde problem çözmenin etkili bir şekilde nasıl hedefleneceğini öğretmek için kurumsal bağlamlarda uygulanabilir.

Çözüm

Yapısal öğrenme teorisi, eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmek için herhangi bir bilgi parçasının altında yatan yapıları anlamanın önemini vurgular. Öğrencilerin bilgileri işlemesine, bir sorunu nasıl tanımlayacaklarını anlamasına, onu yönetilebilir artışlara ayırmasına ve çözümler geliştirmesine yardımcı olur. Diğer ilginç Öğretim Tasarımı modellerini ve teorilerini keşfetmek istiyorsanız, listemize göz atın!

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.