Kaizen (Sürekli İyileştirme) Nedir?

Kaizen (Sürekli İyileştirme) Nedir?

Kaizen kelimesinin kökenleri Japoncadan gelmektedir. Japoncada “Kai”, değişim; “Zen” ise daha iyi anlamına gelmektedir. Bu gelime öbeklerinden yola çıkacak olursak Kaizen, daha iyisi için değişim anlamına gelmektedir. Bu felsefenin Türkçedeki tam karşılığı ise sürekli iyileştirme’dir.

Kaizen felsefesi, iş hayatında iş geliştirme yöntemi olarak kullanılabileceği gibi, kişilerin özel hayatlarında kişisel eğitim olarak ta kullanılabilir. Yöntemin temel amacı her gün, bir önceki günden daha iyi olmak ya da her gün bir önceki günden daha iyisini başarmaktır.

Sürekli iyileştirme felsefesi, büyük adımlarla bir anda gelişmek ya da geliştirmek yerine; küçük adımlarla, istikrarlı ve sürekli gelişmeyi amaçlamaktadır. Bu gelişim adımlarının küçük olması, süreci uzatacak olsa da gelişimi kalıcı hale getirmektedir. Yani sürekli iyileştirme, sonuç değil süreç odaklı bir iyileştirme felsefesidir.

Japonlar tarafından geliştirilen bu felsefe kendini 80’lerin sonunda Masaali Imai’nin kitabıyla Batı’ya tanıtmıştır ve iş hayatında kullanılmak üzere bir iş geliştirme yöntemi olarak uyarlanmıştır. Dünya devi olan çoğu firma, iş geliştirme amacıyla Kaizen felsefesini kullanmaktadır. Hatta bu firmalardan bazıları Kaizen’i o kadar çok önemserler ki; Kaizen felsefesi ile ilgili departmanlar bile kurmaktan çekinmemişlerdir.

Sürekli iyileştirme; izlenen yol, konu ve süre farklılıklarına göre iki çeşide ayrılmaktadır. Bunlardan ilki birey odaklı olan Kaizen’dir. İsminden de anlaşılacağı üzere kişilerin, bireysel çalışmaları sonucunda yapılan iyileştirmedir. İkinci sürekli iyileştirme çeşidi ise Kobetsu Kaizen’dir. Kobetsu Kaizen ise; ekip çalışmasına dayalı iyileştirme yöntemidir.

Sürekli iyileştirme, PUKO döngüsü ile sağlanır. PUKO döngüsü; Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al anlamına gelmektedir.
Planlama adımında iyileştirilmek istenen işin ne olduğu tanımlanır ve iyileştirme için gerekli olan yol haritası çiziler. Uygulama adımında, planlanan yöntemler uygulanarak iyileştirme sağlanmaya çalışılır.

Üçüncü adım kontrol mekanizmasıdır. İyileştirmeler kontrol edilerek sürekliliğin sağlanması hedeflenir. Dördüncü ve son adım olan önlem ise, iyileşmeyi olumsuz etkileyecek herhangi bir etkenin ortadan kaldırılması için adım atmaktır.
Siz de sürekli iyileştirme felsefesini kullanarak, iş yerinizde yada kişisel hayatınızda iyileştirmeler sağlayabilirsiniz.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.