KYK borcu düzenlemesi Genel Kurul’da kabul edildi – Son Dakika Türkiye Haberleri

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin tensikat içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin zaman bölümünde yer saha 10 madde kabul edildi.

Kanun teklifinin kabul edilen maddelerine göre, yenilenebilir enerjide vergi muafiyeti 25 kilovattan 50 kilovata çıkarılıyor.

Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi için, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların sapak veya cephelerinde, kurulu gücü azami 50 kilovata kadar elektrik enerjisinden ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar gelir vergisinden muaf olacak.

YEMEK BEDELİNE VERGİ İSTİSNASI

Gelir vergisinden istisnalar kapsamında, işverenlerce, iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda mobilya günlere ilgili tek günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı istisna kapsamında olacak. Ödemenin yerde tutarı aşması halinde transandantal kısım ile yerde amaçla sağlanan başka menfaatler, ücret olarak vergilendirilecek.

GURBETÇİLERE GELİR VERGİSİ MUAFİYETİ

Yurt sayılmazsa yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde benzinli hizmet erbabına, fiilen yurt müstesna çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak.

Bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişilerin, iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ilgili iştirak hisselerini, en rengi 2 yıl elde tutmaları şartıyla Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ilgili hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının yüzde 75’ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebileceklerine yönelik aranjman, 31 Aralık 2027’ye uzatılacak.

Yıllık indirim tutarı ise 1 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseltilecek. Bu hüküm, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir veya kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU FAİZSİZ ÖDENECEK

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeyecek.

Öğrenim kurumundan mezun olan ya bile herhangi tek nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde ödeme yapacak.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK’takt teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi tek ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi beraatızimmet hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE’nin yüzde 10’dan rengi olması halinde TÜFE uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç kez yapılabilecek.

Ödemenin askerlik dönemine yatak gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine herhangi tek ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi beraatızimmet ertelenecek.

Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar namevcut ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek.

Katkı kredisi beraatızimmet ödemelerinde dahi yerde esaslar uygulanacak.

Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları takip yapılmak üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için zamanaşımı süresinin belirlenmesinde, son taksitin vade tarihi esas alınacak. Vergi dairelerince yerde alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip fail ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılacak.

Öğrenimi sırasında veya öğrenimden sonra ölenlerin veya yüzde 90 ve üzeri engel sahibi oldukları tam teşekküllü tek hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin kalan borçları terkin edilecek.

Kredi saha veya kredi borcunun ödeme zamanı henüz başlamamış kişilere, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara endeks hesaplanmayacak. Kredi geri ödemesi süren veya borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan kişilere, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara ilave edilmiş endeks tutarları terkin edilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecek ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde henüz tahsil edilmemiş kredi taksitleri içerisindeki endeks tutarları terkin edildikten sonra kalan taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilmeye sürme olunacak.

YERSİZ YAPILAN YARDIM ÖDEMELERİ GERİ ALINMAYACAK

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’bile yapılan değişiklikle, gerçeğe uygun olmayan sağlık kurulu raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç, yerde kanun kapsamındaki kişilere yerde maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan kartalgillerden sıkıntı ve faizler silinecek. İlgililer hakkında herhangi adli, idari ve icrai takibat yapılmayacak. Yersiz ödemeler kapsamında maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce idare tarafından yapılan tahsilatlar, ilgililerine iade edilmeyecek.

TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE SON SINIFA ASGARİ ÜCRET

Tıp fakültelerinin 5. yılını tamamlayıp 6. yılına geçen öğrencileri ile çark hekimliği fakültelerinin 4. yılını tamamlayıp 5. yılına geçen öğrencilerine intörn beyin döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden 12 ertesi geçmemek üzere; mevki üniversitelerinde ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarında, vakıf üniversitelerinde ise 4 1000 702 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenecek. Bu ödemeden herhangi tek vergi kesilmeyecek.

Vakıf üniversitelerinde yerde tutarın üzerinde ödeme yapmaya ve yapılacak ödemenin tutarını belirlemeye mütevelli heyeti yetkili olacak.

Turizmi Teşvik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan ücretsiz girişli günübirlik tesisler, münhasıran Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü veya iştiraki şirketler tarafından işletilebilecek, üçüncü kişilere devredilemeyecek ve işlettirilemeyecek.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin ilk bölümündeki 10 maddenin kabul edilmesinin akabinde birleşime sıra verdi. Adan, aranın akabinde komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi, saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

Yasal Uyarı: Sitemiz tasarım aşamasındadır ve tüm içerikler hayal ürünüdür. Gerçek kişi ve kurumlar ile benzerlikleri tamamen tesadüfidir. İçerikler haber niteliği taşımaz ve gerçekliği yoktur. Sitemiz taslak aşamasında rastgele oluşturulan içeriklerden sorumlu değildir. Yinede sitemizden kaldırılmasını istediğiniz içerikler için [email protected] adresine mail ileterek taleplerinizi iletmeniz halinde yasal süre içerisinde tüm içerikler sitemizden kaldırılacaktır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.