MEB, ‘çevre eğitimi ve iklim değişikliği’ dersinin müfredatını tamamladı – Son Dakika Eğitim Haberleri

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokullarda gelecek yıldan itibaren seçmeli okutulacak muhit beyin ve iklim değişikliği dersinin müfredatı tamamlandı.

Bakanlığa tâbi ilkokul ve ortaokullarda uygulanan muhit beyin dersinin adı, Paris İklim Anlaşması kararları, MEB’in Stratejik Planı, türlü kurum ve kuruluşların eylem planları, şura kararları dikkate alınarak “muhit beyin ve iklim değişikliği” olarak değiştirilmişti.

Çevre beyin ve iklim değişikliği dersinin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulunun onayından geçti. Böylece, yerde öğüt, 2022-2023 terbiye öğretim yılından itibaren ortaokul 6, 7 veya 8. sınıflarda, haftada 2 öğüt saati olmak üzere toplam 72 saat seçmeli okutulacak.

Çevre beyin ve iklim değişikliği dersinin güncelleme sürecinde, yurt içinde ve yurt sayılmazsa terbiye öğretim ve programlar üzerine yapılan akademik icraat tarandı.

Başta Anayasa olmak üzere ilgili mevzuat, kalkınma planları, hükümet programları, şura kararları, siyasi partilerin programları, sivil toplum kuruluşları ve sivil taharri kurumları tarafından hazırlanan raporlar gibi dokümanlar tahlil edildi. Daire başkanlıkları tarafından geliştirilen anketler vasıtasıyla öğretmen ve yöneticilerin programlar ve haftalık öğüt çizelgelerine yönelik görüşleri toplandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yerde dersin kapsamına yönelik görüşler makbuz.

Bütün görüş, öneri, eleştiri ve beklentiler, Bakanlığın ilgili birimlerinden uzman personel, öğretmen ve akademisyenlerden oluşan emek gruplarınca değerlendirildi. Bu tespitler doğrultusunda öğretim programı geliştirildi.

Bu kapsamda, muhit beyin ve iklim değişikliği dersi, “insan ve tabiat”, “döngüsel tabiat”, “muhit sorunları”, “küresel iklim değişikliği”, “iklim değişikliği ve Türkiye”, “sürdürülebilir kalkınma ve muhit dostu teknolojiler” olmak üzere 6 üniteden oluştu.

DERS SADECE SINIF ORTAMINDA İŞLENMEYECEK

Çevre beyin ve iklim değişikliği dersi, sadece sınıf ortamında yürütülmeyecek, yakın çevresindeki okul dışı öğrenme ortamlarına yapılacak gezi ve gözlemlerle öğrencinin hem yaşadığı çevrenin farkına varması hem dahi muhit sorunlarını yakından görmesi sağlanacak.

Öğretmenler, keşfetme, sorgulama, kanıt oluşturma, farkındalık geliştirme, sorumluluk alıntı ve ürün tasarlama süreçlerinde öğrencilere rehberlik edecek.

Dersin kazanımlarının ele alınması sırasında konuya uygun ikilemler oluşturulacak, örnek olaylar üzerinden yerel ve küresel muhit sorunlarına ve iklim değişikliğinin sonuçlarına değinilecek.

Öğrencilerin hem kendisini hem dahi çevresindeki eksiksiz yaşayan ve ölmüş varlıklarla olan etkileşimini esas saha yerde derste, çevreyi korumaktan haz duymaları, yıkım gibi muhit sorunlarında yaşanılanlara karşı duyarı göstermeleri, çevresindekilere yardım etme konusunda istekli olmaları gibi duyuşsal kazanımlar edinmeleri dahi beklenecek.

DERSLERDE ATIKLARIN VARLIĞI İŞLENECEK

Derslerde, öğrencilerin günlük hayattaki üretim ve tüketim arasındaki dengenin önemini fark etmelerine yönelik konular işlenecek. Bu kapsamda, yaşam döngüsü analizi kavramı açıklanacak ve seçilecek tüketim maddelerinin yaşam döngüsü analizleri yapılacak. Günlük hayatta kullanılan kağıt, plastik poşet, kompüter ve kot pantolon gibi ürünlerin üretim aşamalarında kullanılan tabiî kaynaklar ile üretim sonucunda ortaya kaynak atıkların varlığı vurgulanacak.

SERA GAZLARI VE ADETLER DE MÜFREDATTA

Küresel iklim değişikliği, sera gazları, küresel ısınma, hamız yağmurları, ozon tabakasının incelmesi, afat gibi konular bile dersin konuları arasında olacak. Bu kapsamda, sera gazlarının artışı, fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma, ötede gübre kullanımı, endüstriyel gayeli yetiştirilen hayvanların dışkıları, firez yangınları, atıkların gömülmesi veya yakılması, volkanik patlamalar, süpersonik uçaklar, ötede buğulaşma, susturucu dumanı, spreyler, klima gazları, strafor, yangın söndürücüler gibi konular örnek gösterilecek.

Çevre beyin ve iklim değişikliği dersinin müfredatında, biyoçeşitliliğin azalması, buzulların erimesi ve çokluk seviyesinde yükselme, kıyı ekosisteminin değişmesi, göllerin kuruması, sucul ortamların kimyasal yapısının değişmesi, temiz su kaynaklarının azalması, hayvanların göç ve üreme zamanlarının değişmesi gibi sorunlar örnek olaylar üzerinden anlatılacak.

Küresel iklim değişikliğinin aracısız ya bile bilvasıta olarak neden olduğu afetlerin etkileriyle beraberce açıklanacağı derste, sel, taşkın, heyelan, yangın, ormansızlaşma, kuraklık, kıyı erozyonu, çölleşme, kasırga, hortum, küresel kıtlık, salgın hastalıklar gibi afat dahi işlenecek.

Bakanlık, geçen yıl şubat ayından itibaren Marmara Denizi’nde görülen müsilaj (çokluk salyası) oluşumunu bile yerde dersin müfredatı kapsamına öncü.

Türkiye’dahi iklim değişikliği, ulusal ve uluslararası icraat, toplumsal farkındalık konularına bile yer verilecek derste, iklim değişikliğinin Türkiye’deki tarım ve hayvancılık faaliyetleri, biyoçeşitlilik, turizm ve ekonomi gibi alanlar üzerindeki etkileri tartışılacak.

İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik ulusal ve uluslararası çalışmalara yer verilecek derste, küresel iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası anlaşmalar işlenecek.

ÖĞRENCİLER, ATIKLARDAN İLERİ DÖNÜŞÜM ÜRÜNÜ TASARLAYACAK

Öğrenciler, iklim değişikliğinin Türkiye’deki etkilerini azaltmaya yönelik toplumsal farkındalık oluşturacak projeler tasarlayacak. Çevre okuryazarlığı, su okuryazarlığı, tarım okuryazarlığı, gıda okuryazarlığı, finansal okuryazarlık kavramlarına değinilecek derste, sıfır atılgan projesi ve atılgan kıymetlendirme ile ilgili yapılan projelere yer verilecek.

Öğrenciler, atılgan malzemelerden yararlanarak, tek ileri tahavvül ürünü tasarlayacaklar ve sürdürülebilirliği gelenekçilik sakin şehirler, ekolojik köyler, sürdürülebilir okul gibi kavramları öğrenecekler.

Çevre beyin ve iklim değişikliği dersi ile ayrıca öğrencilerin çevreyle ilgili kariyer bilinci oluşturmaları ve ilgili meslek alanlarını tanımaları sağlanacak.

Yasal Uyarı: Sitemiz tasarım aşamasındadır ve tüm içerikler hayal ürünüdür. Gerçek kişi ve kurumlar ile benzerlikleri tamamen tesadüfidir. İçerikler haber niteliği taşımaz ve gerçekliği yoktur. Sitemiz taslak aşamasında rastgele oluşturulan içeriklerden sorumlu değildir. Yinede sitemizden kaldırılmasını istediğiniz içerikler için [email protected] adresine mail ileterek taleplerinizi iletmeniz halinde yasal süre içerisinde tüm içerikler sitemizden kaldırılacaktır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.