Birçok ülkede sürdürülebilirlik müfredatlarda ele münfail merkezde. Bununla beraberce, eğitimcilerin yeşil tahavvül ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerini öğretim ve terbiye uygulamalarına karışma etmek için henüz fazla desteğe, uzmanlığa ve terbiye fırsatlarına ihtiyacı var. Avrupa Konseyi, sürdürülebilir kalkınma için terbiye programlarını teşvik etmek ve desteklemek için üye devletlere tavsiyelerde bulundu. Konsey, yerde liste ile her yaştan öğrencinin