Tagged: Yüksek

0

Yüksek Öğrenim İçin Çevrimiçi Öğrenmede Sistem Düşüncesi

Sistem Düşüncesi ve Çevrimiçi Öğrenme Çevrimiçi öğrenmenin yükselişi son on yılda önemli olmuştur. Ancak, bu değişiklik zorlu olmuştur ve eğitimciler çevrimiçi programlarının kalitesinin korunmasını sağlamalıdır. Bunu başarmak için kurumlar, eğitimi birbirine bağlı parçalardan oluşan...

0

Yüksek Öğretimde Öğretim Tasarımı: Geleceği Tahmin Etmek

Yüksek Öğrenimde Öğretim Tasarımının Geleceği Yüksek öğretimde Öğretim Tasarımı alanının sürekli geliştiği bir sır değil. Yeni eğitim teknolojileri ve öğretim yöntemleri ortaya çıktıkça, Öğretim Tasarımcıları çağın ilerisinde kalmak için uyum sağlamalıdır. Peki, Öğretim Tasarımcıları...

0

Yüksek Öğretimde Öğrenme Değerlendirme Stratejileri

Gerçek Öğrenme İçin Değerlendirme Stratejileri Değerlendirme, yüksek öğretimde öğrenme sürecinin önemli bir parçasıdır. Eğitmenlerin, öğrencilerin materyali öğrenip öğrenmediklerini ve amaçlanan öğrenme çıktılarına ulaşıp ulaşmadıklarını belirlemelerine olanak tanır. Bununla birlikte, çoktan seçmeli testler ve sınavlar...

0

Yüksek Öğretimde Sürekli İyileştirme Kültürü İnşa Etmek

Yükseköğretimde Gelişimi Kolaylaştırmak Sürekli iyileştirme kültürü oluşturmak, özellikle eğitim kalitesinin ve öğrenme çıktılarının son derece önemli olduğu yüksek öğretimde, herhangi bir kuruluşun başarısının çok önemli bir bileşenidir. Bu makale, özellikle çevrimiçi eğitim, Öğretim Tasarımı...

0

Yüksek Öğretimde Kurumsal Öğrenme Teknikleri

Yüksek Öğretimde Kurumsal Öğrenme Tekniklerine İhtiyaç İyi bir nedenden ötürü, yüksek öğretimde kurumsal öğrenme tekniklerini kullanmaya yönelik artan bir eğilim var. Kurumsal öğrenme, çalışanları eğitme ve organizasyonel yetenek geliştirme konusundaki etkinliğiyle uzun süredir tanınmaktadır....

0

Yüksek Öğretimde Öğretim Tasarımı ve Yatırım Getirisi

Yüksek Öğrenim Öğretim Tasarımında ROI’yi Optimize Etme Yüksek öğretimde, Öğretim Tasarımı, öğrencilerin etkili ve verimli bir şekilde öğrenmelerini sağlamak için esastır. Bununla birlikte, Öğretim Tasarımı süreci sadece materyal oluşturmaktan daha fazlasına, aynı zamanda bu...

0

Hızlı e-Öğrenimin Yüksek Oktanlı Yakıtı: Yazma Araçları

Çevikliği Kucaklamak Kuruluşlar, işgücü üretkenliğini engelleyen çalışanların yıpranması, genişleyen beceri boşlukları ve sessizce işten ayrılma gibi sorunları çözme konusunda sürekli baskı altındadır. Dinamik çalışma ortamında ilerlemek isteyen L&D liderleri, aktif olarak yatırımlarını değerlendiriyor ve...

0

Yüksek Öğretimde Öğrenme: Yenilikçi Yaklaşımlar

Yüksek Öğretimde Öğrenme Günümüzün hızla gelişen eğitim ortamında, eğitimciler, özellikle çevrimiçi kursların artmasıyla, öğrencilerinin değişen ihtiyaç ve beklentilerine ayak uydurma zorluğuyla karşı karşıyadır. Dünya giderek birbirine bağlı hale geldikçe, yüksek öğretimde öğretme ve öğrenmeye...

0

Yüksek Öğrenim İçin CRM: Neden Kullanılmalı?

Eğitim Kurumları İçin CRM Kullanma Nedenleri Günümüzde çoğu yüksek öğretim kurumu, farklı amaçlara hizmet ettiği için müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) çözümlerinden yararlanmaktadır. Örneğin, öğrenciler, bağışçılar, öğretmenler, personel vb. hakkındaki bilgileri birleştirir ve işler. Tamamen...

0

Yüksek Öğrenim İçin Mikro Öğrenim – e-Öğrenim Endüstrisi

Yüksek Öğrenim İçin Mikro Öğrenim Öğrenme, günümüzün hızlı tempolu ve sürekli değişen dünyasında yeni boyutlar kazanmıştır. Teknoloji ve internetin yükselişiyle birlikte insanlar bilgiyi her zamankinden daha hızlı tüketiyor. Bu, özellikle sosyal medyanın ve kısa...